بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر و تشکيل سرمايه بیمه سامان براساس بهترین بیمه عمر جهانی، پرطرفدار و بسيار پر فروش Flexible Universal Life Insuranceطراحي شده است. بیمه عمر بیمه سامان، نوعي بیمه دائمی براي همه افراد و بدون محدوديت سني است. اين محصول پوششي تضمینی و  انعطاف پذیر با هزينه اي بسيار مناسب (به صورت پرداخت ساليانه و به مبلغ دلخواه شما) را ارائه میکند.

بیمه عمر بیمه سامان اين امكان را  فراهم آورده است كه با پس‌انداز مبالغ اندك، ضمن استفاده از پوشش‌هاي بیمه‌اي و كاهش تبعات سنگين حوادث و اتفاقات ناگوار زندگي، امكان سرمايه‌گذاري حق‌بیمه‌هاي پرداختي فراهم گردد تا بدين ترتيب ضمن حفظ قدرت خريد پس‌اندازها، سرمايه‌اي مطمئن و مناسب براي استفاده شما و يا ديگر اعضاي خانواده تشكيل گردد.

بیمه عمر و تشکيل سرمايه نوع جديدي از بیمه عمر است که در آن علاوه بر پوشش بیمه عمر، سود تضميني مرکب به همراه سود مشارکت نيز به بیمه گذار تعلق ميگيرد. شما بر پايه نيازهاي خود و خانواده، در ابتدا ميزان سرمايه لازم براي پوشش خطر فوت را انتخاب مي‌كنيد و با توجه به توان مالي خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را برمي‌گزينيد. حق بیمه‌هاي پرداختي شما پس از كسر حق بیمه لازم براي پوشش فوت و پوششهاي اضافي، به اندوخته سرمايه‌گذاري شما افزوده ميشود.

جداول بیمه عمر زير توسط مرکز مشاوره آنلاین و رایگان بیمه عمر تهیه شده و برخي محاسبات مالي بیمه نامه را با توجه به سن متقاضي و پارامترهاي ديگر نشان ميدهد. شما ميتوانيد با بررسي اين جداول و مقايسه بیمه هاي عمر مختلف، بهترين بیمه عمر را براي خود و خانواده‌تان تهيه نماييد. لازم به ذکر است به هنگام عقد قرارداد جدول رسمي محاسبه بیمه عمر ضميمه قرارداد مي گردد و آن جدول ملاک اصلي پرداخت‌هاي مالي خواهد بود.

302 Found

Found

The document has moved here.